خامه قنادی پردیس پاکداران

ترکیبات :

  • خامه پاستوریزه
  • شکر
  • سیر خشک پرچرب
  • آب
  • استاییلایزر ( کربوکسی متیل سلولز )
  • دی سدیم
  • دی فسفات
  • و …